A few days ago
Anonymous

What is Pangungusap?

ur answer must be tagalog

Top 1 Answers
A few days ago
_______definitely rude__________

Favorite Answer

Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay binubuo ng panlahat na sangkap, ang panaguri at ang paksa subalit buo ang diwa.

http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangungusap

0